Melvin Blue

Border Collie gutt på 5 år etter gjeterhundlinjer. Aldri brukt til gjeting og ikke gått kurs. Glad i mennesker, liker å gå lange turer og liker å kjøre bil. Noe lydsensitiv og liker ikke støvsugeren. Melvin har kun bodd i en familie siden han var valp og omplasseres på grunn av tidsmangel. Han gjeter biler og ting som beveger seg. Går godt overens med de fleste hunder og passering av hund går som oftes veldig greit. Melvin Blue har aldri gått noen kurs tidligere. Han trenger en hundevandt og svært aktiv eier som vil trene mye kontakt, gå kurs og som gradvis får jobbet av han gjeteratferden. Dette er naturligvis noe som vil ta tid og det er en stor fordel om ny eier er vandt med gjeterhund fra tidligere. Melvin Blue er for tiden i fosterhjem.

Ta kontakt for mere informasjon